REKRUTACJA

Zapisy do Miejskiego Przedszkola nr 8 w Piekarach Śląskich na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice,

nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpoczyna się 6 marca 2023 r. od godz. 8:00. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego VULCAN – nabór do przedszkoli.

System będzie uruchomiony od godz. 8:00 w dniu 6 marca 2023 r. do godziny 12:00 w dniu 17 marca 2023 r. W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Strona do logowania: www.piekaryslaskie.przedszkola.vnabor.pl

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/prawni opiekunowie składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, tj. od 27 lutego do 5 marca 2023 roku deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w formie papierowej. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. Po złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – dane dziecka zostaną wprowadzone do systemu informatycznego, który automatycznie zablokuje możliwość udziału dziecka w procesie rekrutacyjnym. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy w terminie do 15 września 2023 r. W przypadku, gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

UWAGA:

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

FACEBOOK

Odwiedź nas na facebook'u!