AKTUALNOŚCI

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

Dodano 22 Jan 2021 przez Beata Pliszka

Informujemy, że nasze przedszkole przystąpiło do drugiej edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dzięki temu otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza. Urządzenia już dbają o właściwą jakość powietrza w naszym przedszkolu.

Celem kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” jest rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, zagrożeń wynikających ze złej jakości powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej "MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech" – II edycja współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


FACEBOOK

Odwiedź nas na facebook'u!